הטמעת מערכת מודולר365 CRM בלשכת המסחר תל אביב עבור ניהול פניות