CRM ERP מערכת מידע

מערכת מידע היא מערכת שמכילה נתונים על הפעילות בעסק

רשימות לקוחות והפרטים שלהם :

  • רשימות פריטים ומחירים
  • רשימת משימות
  • רשימת מכירות וקניות Oהצעות מחיר, הזמנות, חשבוניות, קבלות)
  • רשימת עובדים

ועוד פרטים נוספים.


מערכת צרה שלא מכילה את כל המידע החשבונאי נקראת CRM

Customer relationship management

מכילה בעיקר מידע על הלקוח רמה שיווקית ותפעולית.


מערכת מלאה לכלל המידע הניהולי של הארגון נקראת ERP

Enterprise resource planning

מכילה מידע כולל חשבונאי, תפעולי, לוגיסטי, יצרני