מטמיע מערכות מידע תחום חינוכי.

מהנדס מערכות מידע. נסיון רב שנים במערכות מידע הקמת אתרים ומטמיע מערכות מידע בכלים מגוונים

נסיום רב שנים במערכות מידע הקמת אתרים ומטמיע מערכות מידע בכלים מגוונים