רואה חשבון

יועץ אסטרטגי בנושאים פיננסיים ופיתוח עיסקי

נסיון רב שנים כרואה חשבון ומנהל חשבונות