פיתוח עיסקי ארצות הברית

מנהלת תחום בינלאומי להפצת מודולר365 - ארה"ב

עוסקת בתחום פיתוח עיסקי שנים רבות עבור חברות בינלאומיות.

הקמת רשת בינלאומית עצמאית והטמעת מערכת מודולר בחברות בינלאומיות.