חשבונית - קבלה

בישראל, ישנה הבחנה בין הפקת חשבונית לבין הפקת קבלה. הבחנה העיקרית היא בין עסקאות מסחריות שונות. הנה ההבחנה ביניהן:

1. **חשבונית (Invoice):**   - חשבונית היא מסמך שמיועד לצורך הזמנת מוצרים או שירותים, או לצורך הפעלת מכונית לתוך אחר.

חשבונית משמשת למתן המחאה בגביית התשלום מלקוח עבור המוצרים או השירותים שנספקו לו.   - בכלל, חובת ההפקה של חשבונית נובעת מחוק חשבות פסק-חשבות מס 5736-1976

.2. **קבלה (Receipt):**   - קבלה היא מסמך שמיועד לאישור קבלת תשלום. זהו מסמך שהלקוח מקבל מהספק כשהוא משלם סכום כסף עבור מוצר או שירות.

קבלה אינה משמשת לצורך הזמנת מוצרים או שירותים, והיא אינה מכילה פרטים מפורטים כמו חשבונית.