שווק ומכירות


כל הארץ - 7003

שווק ומכירת מערכת מודולר.
עבודה טלפונית ופגישות עם לקוחות.
יכולת להגיע לשכר חודשי גבוה לפי קצב העבודה.
נסיון בניהול שווקי ומכירות.
לפי מדרגות בונוס שיקבעו בפגישה.
חופש לניהול זמן עצמי.
הגעה ליעדים שיקבעו בפגישה.
הגש מועמדות עכשיו