כל הארץ

תיאור

שווק ומכירת מערכת מודולר.
עבודה טלפונית ופגישות עם לקוחות.
יכולת להגיע לשכר חודשי גבוה לפי קצב העבודה.

דרישות

נסיון בניהול שווקי ומכירות.

בונוסים

לפי מדרגות בונוס שיקבעו בפגישה.

הטבות

חופש לניהול זמן עצמי.

אחריות

הגעה ליעדים שיקבעו בפגישה.