מערכת לטיפול מזח

הצעות מחיר, ניהול לקוחות, מבט על למעקב וסטטיסטיקה.

ניהול ביקורים ושליחה אוטומטית של טפסי מזח ללקוח ולמשרד הבריאות

הפקה יעילה ומהירה על ידי שכפול ויציר PDF מרכז