מערכת לניהול איכות הסביבה

מערכת לניהול איכות הסביבה עבור מועצה / עיריה / רשות מקומית

*ניהול הדברה דיגיטלי כולל ניהול עובדים וחלוקת משימות יזומות ומתוכננות, ניהול חומרים ומלאי, ניטור יתושים, ניהול מניעת נגיעות

*ניהול פיקוח סביבה, באופן יזום ומתוכנן מעקב אחרי דוחות פיקוח כולל תשלומים

*ניהול פיקוח חניה, באופן יזום ומתוכנן מעקב אחרי דוחות פיקוח כולל תשלומים

*דוחות לפי כל חתך נדרש

*פתרון הדפסה כולל בשטח


הכל במקום אחד בטלפון ובמחשב