מערכת לניהול מדבירים

מערכת לניהול מדבירים

*ניהול תיק הדברה דיגיטלי ללקוח

*יומן דוחות ביצוע, ניטור ומפות

*ניהול חשבונות מאושר מס הכנסה

*ניהול חומרים ומלאי

*שעון נוכחות


הכל במקום אחד בטלפון ובמחשב