הטמעת מערכת מודולר365 בעמותות

בשנה האחרונה הוטמעה מערכת מודולר בארגונים | עמותות | מרכזי חינוך